Vårdnadstvist – tips för fäder

Båda föräldrarna kan inte vinna i en vårdnadstvist – och i majoriteten av fallen är det mamman som får vårdnaden. Vissa menar att det beror på att papporna får en slags omvänd bevisbörda på sig, medan andra menar att det inte har något med själva könen att göra, då tvisterna ofta ”avgörs” långt innan det går till domstol.

Oavsett anledning kan faktumet leda till att fäder känner sig missmodiga. I den här texten finns tips som riktar sig just mot dem och vi rekommenderar även besök på fiss.se.

Kontrollera känslorna

Den andra parten kan komma att försöka få dig i dålig dager på alla tänkbara vis i en vårdnadstvist. Med det i åtanke, är det viktigt att ha känslorna under kontroll. Den som lätt blir upprörd bör tänka på att hålla sig så lugn det bara går.

Använd inte barnen i en vårdnadstvist

I Sverige ska dessa typer av tvister alltid dömas utifrån barnets bästa. Ingen av föräldrarna bör använda barnet som ett slagträ i rättegångssalen. Tvärtom, så bör de hållas utanför så långt det bara går. Är barnen tillräckligt gamla för att förstå vad som händer, kan det innebära stor sorg för dem. Om du ska skuldbelägga den andra parten bör det inte göras när barnen kan höra eller se.

Börja spara pengar

Den som har små ekonomiska möjligheter att själv stå för sina rättegångskostnader vid en vårdnadstvist, kan få rättshjälp. Det betyder att offentliga medel står för en del av kostnaderna. När det kommer till vårdnadstvister är det oftast tingsrätten som beslutar om rättshjälp ska ges. För att få det krävs att man inte har ett ekonomiskt underlag som överstiger 260 000 kronor per år. Ytterligare ett krav är att kostnaderna inte täcks av försäkring, och att det finns goda skäl för det. Oftast finns rättskydd som en del i hemförsäkringen.

Hur mycket det kan komma att kosta är givetvis svårt att säga på förhand. Ersättningen till ombudet är normalt den största posten, och ditt ombuds arvode har stor inverkan på vad det kommer att kosta.

Hur mycket ditt ombud behöver arbeta med din vårdnadstvist beror bland annat på följande faktorer:

  • Hur många inlagor som behöver skrivas.
  • Antalet utredningar som tingsrätten låter kommunen göra.
  • Antalet förhandlingsdagar i tingsrätten.

Om ditt ombud fakturerar 2 500 kronor i timmen, innebär det kostnader på mellan 15 000 och 65 000 kronor med rättshjälp, om det handlar om mellan 20 och 80 arbetade timmar. Får du inget stöd alls kan det hamna på mellan 50 000 och 250 000 kronor.